Samlet inn 26 000 kroner på 2 uker
Torsdag, 2 Mars 2023 Digital Dugnad
“Dette var jo bare gøy”, sier styreleder Roald Krossøy.
Finansierte ny fane med digital dugnad
Onsdag, 1 Mars 2023 Digital dugnad
Nordre Ål Skolemusikk samlet inn 14 000 kroner til ny fane

Vil du vite mer om Digital dugnad?

Søk