5 gode grunner til hvorfor korpset bør ha en nettside!

5 gode grunner til hvorfor korpset bør ha en nettside!

Onsdag, 11 Oktober 2023

Å ha en nettside er viktig for mange forskjellige typer virksomheter, inkludert korps. Sitter dere på gjerdet om dere ønsker nettside eller ikke?

1 - Informasjon og kommunikasjon

En nettside gir deg en plattform til å informere og kommunisere med publikum om korpsaktiviteter, konserter, arrangementer og annen relevant informasjon. 

2 - Synlighet og tilgjengelighet

En nettside gir korps en økt synlighet og tilgjengelighet. Potensielle nye medlemmer og publikum kan enkelt finne informasjon om korpset på nettet, inkludert informasjon om konserter og andre arrangementer. Det gir også publikum muligheten til å ta kontakt med korps når som helst og hvor som helst. En nettside gir korps dermed en kontinuerlig tilstedeværelse som gjør det lettere for potensielle medlemmer og publikum å finne deg og kontakte deg.

3 - Markedsføring og reklame

En nettside gir korps en plattform til å markedsføre og reklamere for sine konserter og arrangementer. Du kan bruke ulike markedsføringsverktøy som for eksempel sosiale medier og e-postmarkedsføring for å tiltrekke seg publikum.

4 - Rekruttering

En annen viktig grunn til å ha en nettside for et korps er å tiltrekke seg nye musikanter. En nettside gir korps muligheten til å publisere informasjon om hvordan man kan bli medlem, hva som kreves for å bli medlem, og hva slags erfaring man kan få som medlem i korpset. Dette kan være svært verdifullt for potensielle musikanter som ønsker å bli med i et korps, men som ikke nødvendigvis har så mye kunnskap om hva det innebærer å spille i et korps.

Nettsiden kan også gi et inntrykk av korpsets kultur og verdier, samt gi en oversikt over hvilke instrumenter som trengs og hvor mange musikanter korpset har. Dette kan hjelpe potensielle musikanter med å avgjøre om korps er noe for dem, og hvilken rolle de kan spille i korpset.

Nettsiden kan brukes til å legge ut videoer og bilder av korpsets opptredener og konserter, noe som kan gi potensielle musikanter et godt inntrykk av hva korpset driver med og hva de kan forvente seg som medlemmer.

Til slutt kan nettsiden brukes til å formidle hvilke opplærings- og øvingsmuligheter korpset tilbyr, for eksempel individuell undervisning eller workshops. Dette kan være med på å tiltrekke seg musikanter som ønsker å utvikle seg og lære nye ferdigheter.

5 - Fornying og modernisering

En nettside kan også bidra til å fornye og modernisere korpsets image og omdømme. En god nettside bør være brukervennlig, informativ og ha et profesjonelt design som gir et godt førsteinntrykk. En moderne og oppdatert nettside kan også bidra til å tiltrekke seg yngre og mer teknisk kyndige medlemmer og publikum.

Oppsummert kan en nettside være en svært viktig del av et korps i dagens digitale verden. Den gir informasjon og kommunikasjon, økt synlighet og tilgjengelighet, muligheter for markedsføring og reklame, økt salg og inntjening, og bidrar til fornyelse og modernisering av korpsets image og omdømme. I tillegg fungerer nettsiden som et historisk arkiv av både informasjon og bilder. 

Hvis du ønsker å lage en nettside for ditt korps, kan du sjekke ut Portalweb.no for hjelp og veiledning.

Vil du vite mer om Digital dugnad?

Søk